602 419 819, Po-Pá: 9-17 hod.

Obchodní podmínky pro prodej zboží

Obchodní podmínky pro poskytování služeb

Jsme společnost Grep energie s.r.o., IČ: 14355396, DIČ: CZ14355396, se sídlem: Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 364454.

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.chytre-nabijeni.cz

E-mail: info@chytre-nabijeni.cz
Telefon: +420 602 419 819

 

I.Úvodem

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi vámi (kupujícím) a námi (poskytovatelem) v případě, že si objednáte naše služby prostřednictvím našich webových stránek www.chytre-nabijeni.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí smlouvy. Pokud si při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost. 
 2. Pokud u nás služby nenakupujete v rámci své podnikatelské činnosti, jste v roli spotřebitele. Naše právní předpisy vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách. 
 3. Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet. 

 

II. Uživatelský účet

 1. Na našem webu si můžete založit vlastní uživatelský účet, ze kterého můžete provést objednávku služeb. Tvorba účtu není povinná, objednávku provedete i bez ní. 
 2. Při registraci i při objednávce služeb nezapomeňte na to, že musíte uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je, prosíme, aktualizujte. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.
 3. Prosíme vás také, abyste opatrovali své uživatelské jméno a heslo, kterými se do uživatelského účtu přihlašujete. 
 4. Upozorňujeme, že váš uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, občas totiž potřebujeme provést údržbu nebo opravu systému. 
 5. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

III. Jak funguje poptávka a poskytování našich služeb

Naše služby

 1. Na našem webu najdete informace o tom, jaké služby poskytujeme. Ceník jednotlivých služeb najdete online u jednotlivých služeb. V rámci individuálního přístupu si můžeme domluvit i jiné cenové podmínky. 
 2. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků. 
 3. Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, nejsme cenou vázáni a smlouva mezi námi není uzavřena. U některých zakázek se může stát, že cena bude individuálně stanovená rozpočtem nebo odhadem.


  Jak probíhá objednávka

 4. Naše služby si můžete objednat prostřednictvím našich webových stránek (dále jen „Objednávka“). Odesláním objednávky není uzavřená smlouva.  
 5. Před odesláním Objednávky si můžete zkontrolovat a změnit údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a pravdivé. 
 6. Poté, co obdržíme Objednávku, vás budeme kontaktovat, abychom si domluvili termín, místo a čas realizace služeb, případně další podrobnosti zakázky. Odsouhlasením těchto upřesňujících informací mezi námi dochází k uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou i tyto podmínky. 
 7. Náklady na komunikaci v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od bě��ných sazeb.


  Jak můžete platit
   
 8. Cenu za naše služby lze hradit: 
  • bankovním převodem
  • platbou kartou online

 9. Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad, který odešleme v elektronické podobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu. 
 10. Podle zákona o evidenci tržeb máme v případě platby v hotovosti povinnost vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň máme povinnost zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 11. Jsme plátci DPH. 
 12. V případě, že si závazně objednáte naše služby a my je nemůžeme poskytnout z důvodu výlučně na vaší straně (například ve smluvený čas nejste doma apod.), máte povinnost nahradit nám náklady spojené s tímto marným pokusem o poskytnutí smluvené služby (například náklady spojené s cestou, personálním zajištěním apod.).

 

IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že nemůžete odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, pokud jsme služby splnili s vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení nebo o opravě nebo údržbě provedené v místě vámi určeném na vaši žádost (to neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů).
 2. Pokud se nejedná o případ z předchozího odstavce, máte jako spotřebitelé právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy. V této lhůtě nám musíte dát písemně (e-mailem nebo dopisem) vědět o odstoupení od smlouvy. Uveďte, prosíme, číslo objednávky, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět případně uhrazenou částku. Důvod odstoupení od smlouvy nemusíte uvádět. Můžete využít i formulář, který je přílohou těchto podmínek.
 3. Pokud odstoupíte od smlouvy o poskytování služby a my jsme s jejím plněním začali s vaším výslovným souhlasem a na základě vaší výslovné žádosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte nám poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení.
 4. Uhrazenou cenu vám vrátíme bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 5. V případě, že nejste spotřebitelem, možnost odstoupení od smlouvy se na vás podle tohoto článku nevztahuje. 

 

V. Jak reklamovat naše služby

 1. Odpovídáme vám za to, že naše služby jsou bezvadné a na nejvyšší možné úrovni. 1. Tj. že naše služby mají vlastnosti, které jsme si domluvili, odpovídají dohodnuté kvalitě, množství, mírám či jiným parametrům a jsou poskytovány v souladu s právními předpisy. Přesto se může stát, že dodané služby budou mít vadu. V takovém případě máte právo naše služby reklamovat.


  Jak uplatnit práva z vadného plnění

 2. Reklamaci na e-mail: info@chytre-nabijeni.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu Grep energie s.r.o., Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00, Praha 1
 3. Dopis nebo e-mail musí obsahovat vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci.
 4. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 
 5. Pokud se vada objeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že služby byly poskytnuté vadně. Nejdéle neseme odpovědnost za vady v 24měsíční době. Toto se neuplatní na obvyklé opotřebení způsobené obvyklým používáním.


  Co můžete požadovat u vady poskytnuté služby

 6. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:
  • poskytnutí nové nebo chybějící služby;
  • bezplatnou opravu;
  • přiměřenou slevu; nebo
  • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 7. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.
 8. Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě. 
 9. Pokud prokážeme, že jste vadu sami způsobili, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.


  Jak vyřídíme reklamaci

 10. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady.  Reklamaci ale musíme vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak.  Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte práva jako při podstatném porušení smlouvy.
 11. Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 12. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

 

VI. Závěrem

 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Veškerá ujednání mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený naší smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah řídit právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 3. Naše společnost není vázaná kodexy chování. Uzavřená smlouva je u nás uložena a spotřebiteli k ní není umožněn přístup.
 4. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu. 
 5. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 6. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na info@chytre-nabijeni.cz

 

V Praze, dne 17.3.2022

 

 

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Kontaktujte nás

Pro další informace o projektech profesionálních nabíjecích stanic.