602 419 819, Po-Pá: 9-17 hod.

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Grep energie s.r.o., IČ: 14355396 , DIČ: CZ14355396 , se sídlem: Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 364454. 

Provozujeme e-shop a poskytujeme služby, které si můžete objednat na webových stránkách www.chytre-nabijeni.cz.

E-mail: info@chytre-nabijeni.cz
Tel. č.: +420 602 419 819

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

I. Zpracování osobních údajů

 

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. 

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. 

 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo, případně firemní údaje a údaje o vašem nákupu. 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu a poskytli vám naše zboží či služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V případě, že jste nakupující zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@chytre-nabijeni.cz.

 

II. Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

- společnosti podílející se na expedici plateb 

- poskytovatel e-mailingové služby 

- společnosti podílející se na expedici zboží

- subdodavatelé našich služeb

 

Osobní údaje jsou zpracovávané na území Evropské unie.

 

III. Uživatelský účet

Pokud jste se registrovali do našeho uživatelského účtu, budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a). Souhlas je zcela na vás, je dobrovolný.

Pro zřízení zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, e-mailovou adresu.

V rámci vedení účtu uchováváme údaje o vašich objednávkách na našem e-shopu a osobní údaje, které vyplníte k vašemu profilu, tedy jméno, příjmení a doručovací adresy.

Osobní údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 5 let od posledního nákupu. Účet také můžete kdykoliv deaktivovat (tedy váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat). V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány. 

 

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese info@chytre-nabijeni.cz.  nebo zavolejte na tel. č.  +420 602 419 819.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází bez vašeho výslovného souhlasu k profilování, ani tzv. automatizovanému rozhodování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Otevřít panel a upravit předvolby Cookiies

Náše web využívá následující souboty cookies

Cookie Typ Provider
_lb Technické Grep energie s.r.o.
ASP.NET_SessionId Technické Grep energie s.r.o.
Ref Technické Grep energie s.r.o.
clientIdent Technické Grep energie s.r.o.
ct Technické Grep energie s.r.o.
ctid Technické Grep energie s.r.o.
localStorageTest Technické Grep energie s.r.o.
cookiebar-third-barty Technické Grep energie s.r.o.
cookiebar-tracking Technické Grep energie s.r.o.
cookiebar Technické Grep energie s.r.o.
přihlašovací
(např. Zs8OgEsY9%2fCESj7VGzTxAA%3d%3d)
Technické Grep energie s.r.o.
__utma Marketing, sledování návštěvnosti Google Analytics
__utmb Marketing, sledování návštěvnosti Google Analytics
__utmc Marketing, sledování návštěvnosti Google Analytics
__utmt Marketing, sledování návštěvnosti Google Analytics
__utmv Marketing, sledování návštěvnosti Google Analytics
__utmz Marketing, sledování návštěvnosti Google Analytics
_gac_UA-* Marketing, sledování návštěvnosti Google Analytics
sid Soubory třetích stran Seznam.cz, a.s.

Kontaktujte nás

Pro další informace o projektech profesionálních nabíjecích stanic.